Hizmetlerimiz

Resmi Evrak Tercümesi

Yeminli ve noter onaylı apostil tasdiki, sözleşmeler, nüfus cüzdanı, pasaport, evlilik cüzdanı gibi resmi belgeler, diploma, denklik belgesi gibi eğitim belgeleri, mahkeme kararları vb. tercümeleriniz için bizi arayın. Resmi kurumlara verilecek olan bu evraklar noter yeminli tercümanlar tarafından ve biri noterde diğeri sizde kalmak üzere iki nüsha olarak hazırlanır. Taleplerinize göre noter işlemi yapılacak belgelerinizi bulunduğunuz yerden alıyor ve noter işlemlerinizi makbuzu ile teslim etmek üzere sizin adınıza yaptırıyoruz. Tercümesi yapılan belgelerinizi notere onaylatmak üzere götürdüğünüzde, yanınızda tercüme yaptırdığınız belgenin orijinalinin de olmasını öneriyoruz. Yeminli ve noter onaylı tercümeler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hukuki Tercüme

Hukuki tercüme üst düzey kalite kontrol prosedürleri uygulanan alanlardan biridir ve dolayısıyla bu alanda çalışan tercüman ekibimiz, hukuk alanında bilgi birikimine sahip ve ilgili terminolojiye hakimdirler. Bir tercümenin hukuk çevirisi olarak değerlendirilebilmesi için mutlaka hukuki özel bir konusunun bulunması gerekiyor. Bunlara örnek vermek gerekirse, AB mevzuatı, kanun ve yönetmelikler, yeminli beyanlar, patent ve marka başvuruları, hukuki yazışmalar, vekaletnameler, yasal sözleşmeler ve beyannameler, boşanma davaları, ihtarname, yargı kararı, dernek tüzüğü, kira sözleşmeleri, hukuki makale, ihale dosyaları, inşaat taşeron sözleşmeleri, taahhütname, teminat mektupları, uluslararası ticaret belgeleri, vasiyetname, iş mektupları, işçi-işveren sözleşmeleri vb. konulardır. Yüksek uzmanlık isteyen bu konuların tercüme talepleri için bizimle iletişime geçiniz.

Medikal Tercüme

Medikal tercümeler için alanında eğitim almış olmak neredeyse bir zorunluluktur. Tıp sektörü çalışanlarının ve medikal şirketlerin tercüme taleplerini karşılamak için dil bilgisinin yanı sıra medikal birikim de gerekmektedir. Ekibimiz hastanelere, ilaç firmalarına ve akademisyenlere etkin hizmet verebilmek için uzman hekim, diş hekimi, eczacı, biyolog, diyetisyen, öğretim üyesi, veteriner, fizyoterapist gibi seçkin tercüman kadrosundan oluşuyor. Dil ve tıbbi terminoloji hakimiyeti UTKA tarafından onaylanmış ve özenle seçtiğimiz tercüman ve editörlerden oluşan ekibimiz özellikle sağlık turizmi alanında ülkemizi uluslararası boyutta temsil etmiş ve yazılı-sözlü medikal çalışmalarını başarı ile tamamlamıştır. Şirketimiz, Türkiye’nin önde gelen hastanelerinin tercüme talepleri için çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. Tıbbi dergilerde yayınlanacak makaleler için ise yine alanında uzman tercüman ve editör kadrosuyla kalite garantili tercüme hizmetinin yanı sıra, redaksiyon hizmeti de sunuyoruz Medikal tercümeleriniz için lütfen iletişime geçiniz.

Akademik Tercüme

Uluslararası düzeyde yayınlarınız, akademik araştırmalarınız, makaleleriniz ve tezleriniz; sosyal, sağlık, eğitim, fen, güzel sanatlar vb. alanlarda yapılacak olan tercüme talepleriniz için bizimle iletişime geçiniz. Özellikle yurtdışı yayınlarda yayınlanması düşünülen makaleleriniz için uzmanlık alanı yalnızca akademik makaleler olan tercümanlar, yabancı ve Türk olmak üzere iki farklı editör ile çalışıyoruz. Hakemli dergilerde yayınlanacak olan makaleleriniz için gerekli tüm kalite kontrol aşamalarını uyguluyoruz ve böylelikle çalışmalarınızı içerik ve dil açısından hatasız, kusursuz olarak teslim ediyoruz. Dil sebebiyle geri dönen makalelerinizi ücretsiz olarak kontrol ediyoruz. Her konuda yüksek lisans tezleri, ödevler, tez, doktora, proje ve akademik araştırma vb. tercümeleriniz için bizimle iletişime geçiniz.

Teknik Tercüme

Teknik Tercüme, Bilgisayar, kullanım kılavuzları, havacılık, denizcilik, telekomünikasyon, inşaat mühendisliği, makine, inşaat, otomotiv,  telekomünikasyon, elektronik, patent, kimya, tıp cihazları, tekstil, mimarlık, kalite yönetim sistemleri vb. gibi daha bir çok alanı içerir. Bu alanlarda doğru tercüme hizmeti sunmak için dil bilgisinin yanı sıra teknik bilgi de gerekli olacaktır. Uluslararası pazarda ürününüzün doğru yansıtılmasının, doğru teknik dilin kullanılmasının öneminin farkındayız. Bu nedenle, ekibimizi alanında en az lisans eğitimine sahip , uzun yıllar deneyimi bulunan tercümanlar oluşturuyor.

Ticari Tercüme

Ticari tercüme de özel alan sınıfına giren konulardan biridir. Bankacılık, sigortacılık ve yatırım danışmanlığı sektörlerine ait raporlar, bilanço ve evraklar, finansal raporlar, yıllık bilançolar, ticari yazışmalar, alım-satım işlemleri, poliçeler, faturalar, gelir-gider hesapları, Ab projeleri, vergi beyannameleri, ticari sicil gazeteleri vb evraklar ticari tercüme olarak sınıflandırılır. Bu alanda Türkiye’nin önde gelen kurumlarıyla aktif olarak çalışmakla beraber, bünyemizde kendimize ait geniş bir terminoloji sözlüğü ve birçok örnek doküman bulunduruyoruz. Ticari tercümenin, uluslararası ticari faaliyetlerinizin önemli noktalarından biri olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar çalışmalarımızı başarı ile tamamladık ve bu alanda hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Web Sitesi ve Katalog Tercümesi

Uluslararası pazarda yerinizi almak için tanıtım materyallerinin tercümesi ve jargonu diğer alanlara göre oldukça farklılık göstermektedir. Reklam alanına giren bu tanıtım çalışmaları için mutlaka akıcı bir anlatım kullanılmalı ve kaynak metinde öne çıkarılan noktaların çok iyi analizi yapılmalıdır. Farklı milletlerden farklı kültürlerden, farklı dillerden size ulaşacak olan kitle ile aranızda dil bariyeri olmamalı ve tanıtım materyallerinizin tercümesinin yapıldığı hissedilmemelidir. Ekibimiz tarafından gerçekleştirilen yerelleştirme işlemi ve tanıtım materyallerinizin tercümesi, uluslararası pazarda en önemli kanallarınızdan biri olacaktır. Ana iletişim araçlarınızdan biri olan tanıtım materyallerinizin profesyonel tercümesi için lütfen iletişime geçiniz.

Redaksiyon

Daha önce tercümesi yapılmış akademik makale, kitaplar veya başka alanlarda yapılmış tercümeler dil bilgisi, anlam ve bütünlük açısından yeniden düzenlenir. Tercümesi yapılan dosya ve hedef dosya karşılaştırılarak tercüme esnasında yapılan bütün hatalar giderilir. Böylelikle metinler dil ve anlam bakımından kusursuz hale getirilir. Anadilde kontrol yapan editörlerimizden hizmet almak için lütfen iletişime geçiniz. Redaksiyon hizmetimiz genel olarak imla, noktalama ve gramer hatalarının düzeltilmesi, eksiklerin tamamlanması ve kaynak metinde verilmek istenen anlamın doğru aktarılmasını kapsar.

Simültane ve Ardıl Tercüme

Konferans, kongre, seminer gibi tüm toplantı ve organizasyonlarınızda, talep ettiğiniz dilde uzman tercüman kadromuz ile simültane tercüme hizmeti veriyoruz. Tercüme hizmetinin niteliği, tercümanın ilgili alandaki uzmanlığına, deneyimine, farklı kültürler hakkında bilgi ve uygun teknik donanıma bağlıdır. Ardıl tercüme ise simültane tercümeden farklı olarak konuşmacının dinlenip daha sonra hedef dile aktarım yapıldığı tercüme türüdür. Ardıl tercümede herhangi bir ekipmana gerek olmadığı için bazı durumlarda simültane tercüme yerine tercih edilebilir. Sözlü tercüme talepleriniz ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçin.